Ekonomi

Akademik Kadro

Akademik Kadro


Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Fırat Bilgel
Profesör (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Fırat Bilgel, lisans derecesini Bilgi Üniversitesi’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Saskatchewan (Kanada) ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri’nden (Hollanda) almıştır. Sağlık ekonomisi, politik ekonomi ve ampirik hukuki vakalar ve nedensel çıkarımlar konularında çalışmaları bulunmaktadır. 2017-2018 akademik yılını Amerika’da, Montana State Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak geçirmiştir.

Araştırma Alanları: Hukuk ve İktisat, Sağlık Ekonomisi, Hukuki Çalışmalarda Deneye Dayalı Yöntemler ve Nedensellik
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: bilgelf@mef.edu.tr

 

Nazlı Karamollaoğlu
Doçent

Nazlı Toraganlı, 2014 yılından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2011-2014 yılları arasında TEB-BNP Paribas’da Türkiye ve Körfez Ülkelerinden sorumlu ekonomist pozisyonunda görev yapmıştır. 

Lisans derecesini 2003 yılında Bogaziçi Üniversitesi’nden alan Yrd. Doç. Dr. Nazlı Toraganlı, yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'da Yale Universitesi ve City University of New York’ da 2005 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır.

Araştırma Alanları: Uluslarası Ticaret, Uluslararası Finans, Uygulamalı Ekonometri
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: karamollaoglun@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3715

Narod Erkol
Doktor Öğretim Üyesi

Dr. Narod Erkol, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik alanında tamamladıktan sonra Ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini Universitat Pompeu Fabra (İspanya) ve Universitat Autònoma de Barcelona’dan (İspanya) almıştır. Temel çalışma alanları ekonometri, uygulamalı ekonometri ve finansal ekonomi olup işgücü piyasaları ve eğitim ekonomisi alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır. 2022 Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.


Araştırma Alanları:Ekonometri, Uygulamalı Ekonometri, Finansal Ekonomi, İşgücü Piyasaları ve Eğitim Ekonomisi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: erkoln@mef.edu.tr

Onur Başer (izinli)
Profesör 

Prof. Dr. Onur Başer, MS, PhD, Mef Üniversitesi’nin yanı sıra Amerika’da Columbia University ve University of Michigan’da misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Başer ayrıca New York City College of Technology’de (CUNY) danışma kurulu üyesi ve Journal of Health Economics and Outcomes Research’ün (www.jheor.org) baş editörü konumundadır.

Dr. Başer’in eğilim skoru eşleme alanında yaptığı çalışma, sağlık sonuç araştırmaları alanındaki ilk ekonometrik uygulamalardan biridir. Dr. Başer, ProbChoiceTM, SIFRA®, CompQualTM, NatWeightTM, SES scoreTM, and SAMPSIZETM algoritmalarını geliştirmiştir.

Onur Başer sık sık uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak bulunmasının yanında ilgili davalarda istatistik konusunda danışmanlık yapmaktadır. Dr. Başer, yaptığı 500’den fazla uluslararası yayın ve sunumunun yanı sıra bu alanda yazılmış bir çok kitaba da katkıda bulunmuştur. 2012 Nisan ayında sağlık sektöründe maliyetlerin tahmin edilmesine yönelik bir kitabı basılmıştır.

Ortak yazarı olduğu bir çalışmasının sonucu elde edilen bulgular Amerikan Sağlık Enstitüsü tarafından Amerika’daki hastanelerin sınıflandırılması için kullanılmaktadır. Eğilim skoru eşleme tekniği üzerine yaptığı yayın Value in Health dergisinde en çok okunan 10 makale arasına girmiştir. Ortak yazarı olduğu Journal of the American Medical Association’da (JAMA), yayınlanan kalite ölçümü üzerine bir çalışması radyo programları ve gazetelere konu olmuştur.

Araştırma Alanları: Ekonometri, Uygulamalı Ekonometri, Sağlık İktisadı, Davranışsal İktisat
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: onur.baser@mef.edu.tr

Murat Öztürk (İzinli)
Doktor Öğretim Üyesi

Murat Öztürk doktora derecesini 2013 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesi, Kantitatif Ekonomi Bölümü'nden aldı. Doktora eğitimi sırasında probleme dayalı öğrenme (problem-based learning) sistemini benimseyen derslerde asistanlık yapmıştır.

Murat Öztürk doktora eğitiminden sonra 2014 yılında MEF Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevini sürdürmekte olan Murat Öztürk aynı zamanda Eğitim ve MEF Üniversitesi Öğrenimde Mükemmellik Merkezi Danışma Kurulu'nda yer almaktadır. 

Araştırma Alanları: Sosyal Seçim Teorisi, Oyun Teorisi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: murat.ozturk@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3602

 

 


Araştırma Görevlileri
 

Muhammed Abdullah Altundal
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. 2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Sabancı Üniversitesi İktisat bölümünde ikinci yüksek lisansına başladı. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İktisat bölümünde Araştırma görevliliği yaptı. 2019 yılında başladığı Koç Üniversitesi İktisat bölümünde doktora eğitimi halen sürmektedir. 

Araştırma Alanları: Çalışma Ekonomisi, Uygulamalı Mikroekonomi, Politik Ekonomi
CV: ()
E-posta: altundalm@mef.edu.tr


Yarı zamanlı Akademisyenler

Cem Behar
Profesör

Ekonomi Profesörü. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Paris
(Sorbonne) Üniversitesinde elde ettikten sonra Cambridge’de Doktora sonrası
çalışmalar yapmıştır. 2013-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde görev
yapmış, bu arada 2015-2017 yıllarında İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dekanı olmuştur. Daha önce ise 1977-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde
öğretim üyesi olan Cem Behar burada da 1988-1994 ve 1998-2001 yıllarında
Ekonomi Bölüm başkanı ile 2004-2008 yıllarında da akademik işlerden sorumlu
Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.


Araştırma alanları: Mikroekonomi, Demografi
CV: (.pdf dosyası)
Email: behar@boun.edu.tr

Hüseyin Yüce
Profesör
 
Hüseyin Yüce, (CUNY) New York City College of Technology'de Matematik Bölümü'nde Profesördür. Lisans derecesini Anadolu Üniversitesi matematik bölümünde bitirdikten sonra Texas Lamar Üniversitesi Matematik Bölümünden master derecesini aldı. Doktorasını Michigan State Üniversitesi matematik bölümünde tamamlayan Yüce, aynı Üniversiteden makine mühendisliği ve endüstriyel matematik master dereceleri de almıştır. 2006 yılından beri (CUNY) New York City College of Technology'de çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: uygulamalı matematik, pertürbasyon teorisi, matematiksel ve istatistiksel modelleme
CV:  (.pdf dosyası)
E-mail: hyuce@citytech.cuny.edu

Burhan Can Karahasan
Profesör

Burhan Can Karahasan Piri Reis Üniversitesi’nde tam zamanlı Profesör olarak görev yapmaktadır. Piri Reis’e katılmadan önce the London School of Economics and Political Sciences’da (LSE-European Institute) araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca 2010 yılında da University of Barcelona’da ziyaretçi araştırmacı olarak mekânsal ekonomi üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) doktora tez ödülünü, 2013 yılında da Middle East Economic Association tarafından verilen Ibn Khaldun ödülünü (Fırat Bilgel ile birlikte) almaya layık görülmüştür. Araştırmaları Tübitak, Economic Research Forum ve UK Research and Innovation Fund gibi kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Türkiye ekonomisi hakkında üç derleme kitabı bulunan Dr. Karahasan ayrıca kalkınma ve bölgesel iktisadı alanında kitap bölümleri ve makaleler kaleme almıştır.

Araştırma alanları: Ekonomik büyüme ve kalkınma, eşitsizlik, bölgesel iktisat
CV: (.pdf dosyası)
Email: bckarahasan@pirireis.edu.tr

Michalis Kuyucu
Doçent

Akademisyen ve medya profesyoneli olan Michael (Mihalis) Kuyucu, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Ana Bilim Dalında, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Ana Bilim Dalında – MBA Derecesi ile doktorasını ise Marmara Üniversitesi İletişim Bölümleri Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği ana bilim dalında aldı. 2017 yılında İletişim uygulamaları alanında doçentlik unvanını alan Kuyucu, 1994 yılından beri medya endüstrisinde yönetici ve radyo & TV programcısı olarak çalışmaktadır.

2003 yılından beri değişik üniversitelerde dersler veren Michael (Mihalis) Kuyucu son iki yılda,  “Radyo Uygulamaları” -“Medya Ekonomisi” – “Radyo & TV Programcılığı” -  “Basın İşletmeciliği” -  “Müzik Endüstrisi Uygulamaları” – “Müzik Pazarlaması ve Sosyal Medya Yönetimi” ,”Dijital Medya Yayıncılığı” gibi dersleri vermektedir.

Yüzün üzerine makale ve bildiri yazan Kuyucu, şu ana kadar on üç kitaba imza atmıştır. Tüm Akademik yayınlarını ve kişisel çalışmalarını www.michaelkuyucu.education portalında paylaşmaktadır.

Araştırma Alanları: Medya Yayıncılığı, Medya Ekonomik Politiği, Müzik Endüstrisi, Dijital Medya Yayıncılığı
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: michaelkuyucu@gmail.com
kişisel web sitesi: www.michaelkuyucu.education

Cem Görgün
Doktor Öğretim Üyesi

Cem Görgün lisans derecesini 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini ise 2014 yılında King's College London'dan Uluslararası Politik Ekonomi alanında almıştır. Ekonomi alanında doktorasını 2020 yılında Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında, Jean Monnet Bursu ile Bocconi Üniversitesi'nde ziyaretçi olarak bulunmuştur. Doktora tezi parasal birliklerde optimal para politikası üzerinedir. Makroekonomik modelleme ve zaman serisi öngrüsü konularında uzmanlaşmıştır. Koç Üniversitesi ve MEF Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Halen Koç Holding'de Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Parasal Ekonomi, DSGE Modelleri, Para Politikası
CV: (PDF)
E-posta: gorgunc@mef.edu.tr

Merve Hamzaoğlu
Doktor Öğretim Üyesi

Merve Hamzaoğlu lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde (2010), yüksek lisans eğitimini Brunel Üniversitesi’nde (2011) tamamlamıştır. Doktora derecesini Galatasaray Üniversitesi (2018) İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Başlıca araştırma alanı mikroekonomi olup çevre ekonomisi, tarım ekonomisi, sürdürülebilirlik ve bilgi ekonomisine odaklanmıştır. Tarım ve gıda sektörlerini inceleyen çalışmaları mevcuttur. Halen Türkiye'de sürdürülebilir gıda üretimi, organik gıda talebinde seçim deneyi, çevre politikasına çok kriterli yaklaşım, tarım sektöründe bilgi asimetrisi konuları üzerine çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Mikroekonomi, Çevre Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi, Sürdürülebilirlik
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: hamzaoglum@mef.edu.tr

 

Mehmet Anıl Doğan
Doktor Öğretim Üyesi
 
M. Anıl Doğan, 2010 yılında Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Doğan, 2011 yılında London School of Economics'ten Siyaset Bilimi ve Politik Ekonomi alanlarında yüksek lisans derecesini aldı. 2021 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Doktora eğitimini tamamladı.
 
Araştırma alanları: Makroiktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Politik Ekonomi
CV: (.pdf dosyası)
Email: doganmeh@mef.edu.tr

  

Evren Arık
Öğretim Üyesi
 
Lisans derecesini 2004 yılında ODTÜ İktisat Bölümünden alan Arık, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Davranışsal finans üzerine doktora çalışmasını Galatasaray Üniversitesi’nde sürdürmektedir. İş hayatına PricewaterhouseCoopers’ta başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda devam eden Arık, 2008 yılından bu yana Borsa İstanbul’da çalışmakta ve halen Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda yönetici olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında bulunan Arık’ın SSCI endeksli dergilerde yayınlanmış altı makalesi bulunmaktadır.
 
Araştırma alanları: davranışsal finans, türev piyasalar ve piyasa mikroyapısı
CV: (.pdf dosyası)
Email: evren.arik@yahoo.com.tr

Gizem Turna Cebeci
Doktor Öğretim Üyesi

Gizem Turna Cebeci lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Londra Ekonomi Okulu’nda İşletme-Ekonomi alanında tamamladıktan sonra (2012) İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Yüksek Lisans (2014) ve Doktora eğitimi (2020) almıştır. Temel araştırma alanları mikroekonomi ve deneysel ekonomi olup, ilgi alanları ekonomi/finans alanındaki irrasyonel davranışlar ve finansal okuryazarlıktır. 2021 Aralık’tan beri İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA bölümünde yarı zamanlı olarak ders vermektedir.

Araştırma alanları: Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat, Finans
CV: (.pdf dosyası)
Email: gizemturnacebeci@gmail.com

Başar Yıldırım
Öğretim Üyesi

Başar Yıldırım, 2011 yılında çalışmaya başladığı PwC Türkiye'de Baş Ekonomist ve Danışman Direktörü olarak çalışmaktadır. 15 yılı aşkın süredir makroekonomik analiz konusundaki deneyimlerinin yanı sıra, IFI tarafından finanse edilen kalkınma projeleri, çeşitli sektörlerde ekonomik etki analizi ve yatırımcılar için ülke raporları çalışma alanları arasındadır. PwC Türkiye'ye katılmadan önce Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) ekonomist olarak çalışmış ve ICBC Türkiye'de piyasa riski yönetimi ekibinin bir üyesi olarak kısa bir deneyime sahipti. Başar, Marmara Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programını birincilik derecesi ile tamamlamıştır.

Araştırma alanları: Makro iktisat, Finans
CV: (.pdf dosyası)
Email: bashar.yildirim@gmail.com

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x