Ekonomi

Akademik Kadro

Akademik Kadro


Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
 

Onur Başer
Profesör (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Onur Başer, MS, PhD, Mef Üniversitesi’nin yanı sıra Amerika’da Columbia University ve University of Michigan’da misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Başer ayrıca New York City College of Technology’de (CUNY) danışma kurulu üyesi ve Journal of Health Economics and Outcomes Research’ün (www.jheor.org) baş editörü konumundadır.

Dr. Başer’in eğilim skoru eşleme alanında yaptığı çalışma, sağlık sonuç araştırmaları alanındaki ilk ekonometrik uygulamalardan biridir. Dr. Başer, ProbChoiceTM, SIFRA®, CompQualTM, NatWeightTM, SES scoreTM, and SAMPSIZETM algoritmalarını geliştirmiştir.

Onur Başer sık sık uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak bulunmasının yanında ilgili davalarda istatistik konusunda danışmanlık yapmaktadır. Dr. Başer, yaptığı 500’den fazla uluslararası yayın ve sunumunun yanı sıra bu alanda yazılmış bir çok kitaba da katkıda bulunmuştur. 2012 Nisan ayında sağlık sektöründe maliyetlerin tahmin edilmesine yönelik bir kitabı basılmıştır.

Ortak yazarı olduğu bir çalışmasının sonucu elde edilen bulgular Amerikan Sağlık Enstitüsü tarafından Amerika’daki hastanelerin sınıflandırılması için kullanılmaktadır. Eğilim skoru eşleme tekniği üzerine yaptığı yayın Value in Health dergisinde en çok okunan 10 makale arasına girmiştir. Ortak yazarı olduğu Journal of the American Medical Association’da (JAMA), yayınlanan kalite ölçümü üzerine bir çalışması radyo programları ve gazetelere konu olmuştur.

Araştırma Alanları: Ekonometri, Uygulamalı Iktisat, Sağlık İktisadı
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: onur.baser@mef.edu.tr


Erdem Kılıç
Doçent

Erdem Kılıç Lisans (2002) ve Yüksek Lisans (2005) derecelerini Goethe Üniversitesi Frankfurt, Almanya, Ekonomi Bölümünden, Doktora derecesini Yeditepe Üniversitesi, 2011, Finansal Ekonomi alanından aldı. 2011-2012 yıllarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsünde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak bulundu. Bu esnada, Portföy Optimizasyonunda Stokastik Hibrid Sistemler ve Finansal Bulaşma Etkisinin Uluslararası Aktarım Mekanizmaları üzerine çalıştı. 2010 ve 2013 yılları arasında İstanbul’da çeşitli üniversitelerin Ekonomi Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak ders vermiştir. 2014 yılından beri, MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliği yapan Erdem Kılıç, 2018 yılından itibaren Doçent olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları arasında Finansal Ekonometri, Stokastik Finansal Modeller ve Makroekonometrik Modeller yer almaktadır. Şu anda ilgilendiği araştırma konuları Varlık Fiyatlama Modelleri ve Enerji Piyasaları olarak sayılabilir. 

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Ekonometri, Makroekonomi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: erdem.kilic@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3670


Murat Öztürk (İzinli)
Doktor Öğretim Üyesi

Murat Öztürk doktora derecesini 2013 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesi, Kantitatif Ekonomi Bölümü'nden aldı. Doktora eğitimi sırasında probleme dayalı öğrenme (problem-based learning) sistemini benimseyen derslerde asistanlık yapmıştır.

Murat Öztürk doktora eğitiminden sonra 2014 yılında MEF Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevini sürdürmekte olan Murat Öztürk aynı zamanda Eğitim ve MEF Üniversitesi Öğrenimde Mükemmellik Merkezi Danışma Kurulu'nda yer almaktadır. 

Araştırma Alanları: Sosyal Seçim Teorisi, Oyun Teorisi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: murat.ozturk@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3602


Deniz Nebioğlu
Doktor Öğretim Üyesi

Deniz Nebioğlu doktora derecesini 2017 yılında Belçika Louvain Katolik Universitesi’nden (UCL) almıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır.
 
Başlıca çalışma alanları makroiktisat ve davranışsal/deneysel iktisattır. Temel olarak ilgilendiği araştırma alanları iş çevrimleri ve para politikası tasarımıdır. Ek olarak, makroekonomik modellerin davranışsal temellerini deneysel yöntemlerle test etmeyi amaçlayan yeni gelişmekte olan yazına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Araştırma gündeminin nihai amacı insan davranışındaki sistematiklere dayalı temelleri olan makro-ekonomik modeller geliştirerek bilgiye dayalı politika yapımına katkıda bulunmaktır.  

Araştırma Alanları: Makroekonomi, DSGE modellemesi, Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: nebioglud@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3602
 

Nazlı Karamollaoğlu
Doçent

Nazlı Toraganlı, 2014 yılından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2011-2014 yılları arasında TEB-BNP Paribas’da Türkiye ve Körfez Ülkelerinden sorumlu ekonomist pozisyonunda görev yapmıştır. 

Lisans derecesini 2003 yılında Bogaziçi Üniversitesi’nden alan Yrd. Doç. Dr. Nazlı Toraganlı, yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'da Yale Universitesi ve City University of New York’ da 2005 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır.

Araştırma Alanları: Uluslarası Ticaret, Uluslararası Finans, Uygulamalı Ekonometri
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: karamollaoglun@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3715

Fırat Bilgel
Doçent

Doç. Dr. Fırat Bilgel, lisans derecesini Bilgi Üniversitesi’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini Saskatchewan (Kanada) ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri’nden (Hollanda) almıştır. Sağlık ekonomisi, politik ekonomi ve ampirik hukuki vakalar ve nedensel çıkarımlar konularında çalışmaları bulunmaktadır. 2017-2018 akademik yılını Amerika’da, Montana State Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak geçirmiştir.

Araştırma Alanları: Hukuk ve İktisat, Sağlık Ekonomisi, Hukuki Çalışmalarda Deneye Dayalı Yöntemler ve Nedensellik
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: bilgelf@mef.edu.tr


Araştırma Görevlileri
 

M. Selçuk Özaydın
Dr. Araştırma Görevlisi

Selçuk Özaydın, lisans eğitimini 2012 yılı Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından bir süre sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında çalışan Selçuk Özaydın, 2012 yılı Eylül ayında İngiltere’de University of Warwick’de Program ve Proje Yönetimi yüksek lisans programına başladı ve 2014 yılı Ocak ayında mezun oldu. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ekonomi doktora programına başlayan Selçuk Özaydın, 2020 Şubat ayında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılı Mart ayından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Spor Ekonomisi, Mikroekonomi, Oyun Teorisi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: ozaydins@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610


Misafir Öğretim Üyeleri
 

Bilge Öztürk Göktuna

Doç. Dr. Bilge Öztürk Göktuna Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra Ecole Polytechnique Paris'te Laboratoire d’Econometrie bünyesinde “Essays in Evolutionary Economics” başlıklı tezini Prof. Jean François Laslier ile yazmıştır. Öztuna’nın siyasi rekabet, emeklilik, ağ oluşumu ve organik tarım alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Öztuna siyasi rekabet üzerine yaptığı çalışmalarda partilerin tek bir aktör değil de farklı amaçları olan fraksiyonlardan oluştuğunu varsayarak, parti üyeliği ve ideolojisi dinamiklerini incelemektedir. Emeklilik alanında ise sosyal destek ağlarının sosyal güvenlik kurumumu yanında var olmalarının işgücü piyasasındaki kayıt dışı işgücünün sürekliliğine etkilerini ve gelir değişkenliği açısından parçalı işgücü piyasasının emeklilik kararları üzerine etkisini çalışmıştır. Organik tarım konusunda, Türkiye üzerine uygulamalı modellerin yanı sıra asimetrik bilginin piyasaya giriş üzerine etkisinin incelendiği matematiksel modeller üzerine çalışmıştır. Deneysel çalışmaları ise çoğunlukla ağ oluşumu ve politikacıların davranışlarını içermektedir. 

Araştırma Alanları: Siyasi Rekabet, Emeklilik, Ağ Oluşumu, Organik Tarım
E-posta: oztunab@mef.edu.tr
 

 

Burcu Düzgün-Öncel

Burcu Düzgün-Öncel, 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans (2006), yüksek lisans (2008) ve doktora (2014) derecelerini yine Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden almıştır. 2007 yazında Pompeu Fabra Üniversitesi'nde ve 2013-2014 akademik yılında Vrije Amsterdam Üniversitesi ile Tinbergen Enstitüsi'nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. Ayrıca 2008-2010 yılları arasında Bonn Üniversitesi’nde doktora çalışmaları için bulunmuştur. Doktora tezi, 2014 yılında Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından yılın en iyi tezi olarak seçilmiştir.

Araştırma Alanları: Uygulamalı Mikroekonometri, Sağlık Ekonomisi, İşgücü Ekonomisi, Hane-halkı Düzeyinde Kadın İşgücü
E-posta: oncelb@mef.edu.tr
 

Merve Hamzaoğlu

Merve Hamzaoğlu lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde (2010), yüksek lisans eğitimini Brunel Üniversitesi’nde (2011) tamamlamıştır. Doktora derecesini Galatasaray Üniversitesi (2018) İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Başlıca araştırma alanı mikroekonomi olup çevre ekonomisi, tarım ekonomisi, sürdürülebilirlik ve bilgi ekonomisine odaklanmıştır. Tarım ve gıda sektörlerini inceleyen çalışmaları mevcuttur. Halen Türkiye'de sürdürülebilir gıda üretimi, organik gıda talebinde seçim deneyi, çevre politikasına çok kriterli yaklaşım, tarım sektöründe bilgi asimetrisi konuları üzerine çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Mikroekonomi, Çevre Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi, Sürdürülebilirlik
E-posta: hamzaoglum@mef.edu.tr

 


Barış Soybilgen

Barış Soybilgen 2018 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme bölümünde doktor öğretim üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisansını 2010 yılında Konstanz Üniversitesi’nde ve doktorasını 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2010-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak, 2015-2018 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyal bilimler enstitüsünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Başlıca çalışma alanları arasında zaman serileri analizi, ekonomik tahmin ve makine öğrenmesi yer almaktadır. Mevcut olarak çalıştığı konular arasında Türkiye’nin büyümesinin dinamik faktör modelleriyle tahmini, Türkiye için finansal koşullar endeksinin geliştirilmesi, Türkiye’deki tüketici enflasyonun web kazıma (scraping) ile elde edilmesi ve ABD iş çevrimlerinin makine öğrenme yöntemleri ile belirlenmesi gibi konular yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, Ekonomik Tahmin
E-posta: soybilgenb@mef.edu.tr
Kişisel Websitesi: http://soybilgen.com/

  

Mehmet Arslan

2008 yılında Balıkesir Üniversitesi matematik bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede Yaklaşım Kuramı alanında yüksek lisans yaptı. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Temsil Kuramı alanında doktorasını tamamlayan Mehmet Arslan, doktora süresince İstanbul Teknik Üniversitesi'nde asistanlık yaptı. Şu anda MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak görev almakta ve Sosyal Bilimler için Matematik I ve II derslerini vermektedir. 

Araştırma Alanları: Yaklaşım Kuramı, Temsil Kuramı
E-posta: arslanmeh@mef.edu.tr
 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x