Ekonomi

Akademik Kadro

Akademik Kadro


Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
 

Onur Başer
Profesör

Prof. Dr. Onur Başer, MS, PhD, Mef Üniversitesi’nin yanı sıra Amerika’da Columbia University ve University of Michigan’da misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Başer ayrıca New York City College of Technology’de (CUNY) danışma kurulu üyesi ve Journal of Health Economics and Outcomes Research’ün (www.jheor.org) baş editörü konumundadır.

Dr. Başer’in eğilim skoru eşleme alanında yaptığı çalışma, sağlık sonuç araştırmaları alanındaki ilk ekonometrik uygulamalardan biridir. Dr. Başer, ProbChoiceTM, SIFRA®, CompQualTM, NatWeightTM, SES scoreTM, and SAMPSIZETM algoritmalarını geliştirmiştir.

Onur Başer sık sık uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak bulunmasının yanında ilgili davalarda istatistik konusunda danışmanlık yapmaktadır. Dr. Başer, yaptığı 500’den fazla uluslararası yayın ve sunumunun yanı sıra bu alanda yazılmış bir çok kitaba da katkıda bulunmuştur. 2012 Nisan ayında sağlık sektöründe maliyetlerin tahmin edilmesine yönelik bir kitabı basılmıştır.

Ortak yazarı olduğu bir çalışmasının sonucu elde edilen bulgular Amerikan Sağlık Enstitüsü tarafından Amerika’daki hastanelerin sınıflandırılması için kullanılmaktadır. Eğilim skoru eşleme tekniği üzerine yaptığı yayın Value in Health dergisinde en çok okunan 10 makale arasına girmiştir. Ortak yazarı olduğu Journal of the American Medical Association’da (JAMA), yayınlanan kalite ölçümü üzerine bir çalışması radyo programları ve gazetelere konu olmuştur.

Araştırma Alanları: Ekonometri, Uygulamalı Iktisat, Sağlık İktisadı
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: onur.baser@mef.edu.tr


Erdem Kılıç
Yardımcı Doçent

Erdem Kılıç lisans (2002) ve yüksek lisans (2005) derecelerini Goethe Üniversitesi Frankfurt, Almanya, Ekonomi Bölümü'nden, doktora derecesini Yeditepe Üniversitesi, 2011, finansal ekonomi alanından aldı. 2011-2012 yıllarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. Bu esnada, portföy optimizasyonunda stokastik hibrid sistemler ve finansal bulaşma etkisinin uluslararası aktarım mekanizmaları üzerine çalıştı. 2010 ve 2013 yılları arasında İstanbul’da çeşitli üniversitelerin ekonomi bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Erdem Kılıç, 2014 yılından beri, MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları arasında finansal ekonometri, stokastik finansal modeller ve makroekonometrik modeller yer almaktadır. Şu anda yürütmekte olduğu ana araştırma konuları heterojen yatırımcılar ile finansal varlık fiyatlama modeli, tüketici davranışları ve ekonomik faaliyetler olarak sayılabilir.

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Ekonometri, Makroekonomi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: erdem.kilic@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3670


Murat Öztürk
Yardımcı Doçent

Murat Öztürk doktora derecesini 2013 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesi, Kantitatif Ekonomi Bölümü'nden aldı. Doktora eğitimi sırasında probleme dayalı öğrenme (problem-based learning) sistemini benimseyen derslerde asistanlık yapmıştır.

Murat Öztürk doktora eğitiminden sonra 2014 yılında MEF Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevini sürdürmekte olan Murat Öztürk aynı zamanda Eğitim ve MEF Üniversitesi Öğrenimde Mükemmellik Merkezi Danışma Kurulu'nda yer almaktadır. 

Araştırma Alanları: Sosyal Seçim Teorisi, Oyun Teorisi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: murat.ozturk@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3602
Kişisel Websitesi


Nazlı Toraganlı
Yardımcı Doçent (Bölüm Başkanı)

Nazlı Toraganlı, 2014 yılından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2011-2014 yılları arasında TEB-BNP Paribas’da Türkiye ve Körfez Ülkelerinden sorumlu ekonomist pozisyonunda görev yapmıştır. 

Lisans derecesini 2003 yılında Bogaziçi Üniversitesi’nden alan Yrd. Doç. Dr. Nazlı Toraganlı, yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'da Yale Universitesi ve City University of New York’ da 2005 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır.

Araştırma Alanları: Uluslarası Ticaret, Uluslararası Finans, Uygulamalı Ekonometri
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: nazli.toraganli@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3715


Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 

Nilüfer Kaya Kanlı

Nilüfer Kaya Kanlı, lisans derecesini 2004 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini 2006 yılında ODTÜ İktisat Bölümünden, doktora derecesini 2015 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümünden almıştır. Doktora tezinde, Türkiye’nin büyüme sürecinde doğrudan yabancı yatırımların önemini, ülke risk faktörlerinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki belirleyici etkisini ve doğrudan yabancı yatırımlar, finansal piyasalar ve büyüme arasındaki ilişkileri incelemiştir.
 
Daha önce Özyeğin Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ders vermiş, İŞKUR’un faydalandığı bir AB teknik yardım projesinde Kıdemli Uzman olarak yer almış, kamu kurumlarına ve özel şirketlere danışmanlık yapmış, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde İş Geliştirme Koordinatörü, İzmir Kalkınma Ajansı'nda Uzman ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır.
 
Araştırma Alanları: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İşgücü Piyasaları, Bölgesel Kalkınma

 


Araştırma Görevlileri
 

M. Selçuk Özaydın
Araştırma Görevlisi

Mustafa Selçuk Özaydın, lisans eğitimini 2012 yılı Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından bir süre sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında çalışan Mustafa Selçuk Özaydın, 2012 yılı Eylül ayında İngiltere’de University of Warwick’de Program ve Proje Yönetimi yüksek lisans programına başladı ve 2014 yılı Ocak ayında mezun oldu. 2015 yılında halen devam etmekte olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ekonomi doktora programına başlayan Mustafa Selçuk Özaydın, aynı zamanda sosyal medya ve dijital pazarlama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 2016 yılı Mart ayından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Spor Ekonomisi, Mikroekonomi, Oyun Teorisi
CV: (.pdf dosyası)
E-posta: ozaydins@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610


Misafir Öğretim Üyeleri
 

Burcu Düzgün-Öncel

Burcu Düzgün-Öncel, 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans (2006), yüksek lisans (2008) ve doktora (2014) derecelerini yine Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden almıştır. 2007 yazında Pompeu Fabra Üniversitesi'nde ve 2013-2014 akademik yılında Vrije Amsterdam Üniversitesi ile Tinbergen Enstitüsi'nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. Ayrıca 2008-2010 yılları arasında Bonn Üniversitesi’nde doktora çalışmaları için bulunmuştur. Doktora tezi, 2014 yılında Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından yılın en iyi tezi olarak seçilmiştir.

Araştırma Alanları: Uygulamalı Mikroekonometri, Sağlık Ekonomisi, İşgücü Ekonomisi, Hane-halkı Düzeyinde Kadın İşgücü
E-posta: oncelb@mef.edu.tr

Sosyal Medya